İK Politikamız

İletişim sektörünün öncülerinden olan TESAN, sistemli, ufku geniş, araştırmacı, yapıcı, işinde istekli ve dinlemeyi bilen, bildiğini savunan çalışanlar ile hedeflerine ulaşmayı amaçlar. Çalışanlarımızın izledikleri temel politikalar; dürüstlük ve açıklık olup, müşterilerimizin ve ilişkide olduğumuz diğer ticari kuruluşların uzun süreli güvenini sağlamaya ve memnuniyetini korumaya yönelik olmaktadır.

TESAN’lı olmak, kaliteli ürünleri, değerlerine uygun fiyatla satan ve en iyi hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren uyumlu bir takımın parçası olmaktır. Tesan’da daima güven, saygı, katılım ve iş birliği esastır. Yeniliklere açık olmak temel felsefelerimizdendir.

TESAN’ın insan kaynakları ilkeleri; bünyesine çalışkan, yetenekli, yaratıcı ve başarılı kişileri çekmek, onların gelişimlerine yardımcı olmak, bu sektörde kendilerine kariyer yapmalarını sağlamak ve uzun yıllar birlikte çalışmaktır.

Çalışanlarımızdan, yaptıkları işin kalitesinde, müşterilerimize sunulan hizmet anlayışında, birlikte çalıştıkları arkadaşlarına olan tutum ve davranışlarında aynı titizliği ve yaklaşımı göstermeleri beklenir.

TESAN
İŞ ORTAĞIM