Tesan İş Etiği Kuralları

Etik kurallar, doğruluk ve dürüstlük ölçüleri olup, ahlaki açıdan bakıldığında, bireysel ve sosyal ilişkilerin temelini oluşturur. Bu kurallar her bir çalışan için, işini yaparken nelere dikkat edeceğini, nasıl yapacağını, müşteriler ve tedarikçiler ile nasıl çalışacağını ve birbirleri ile nasıl bir etkileşim içinde olacakları hakkındaki beklentileri düzenler.

TESAN kendi etki alanı içinde insan hakları, çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadele alanlarında uluslararası geçerliliğe sahip temel ilkeleri benimser ve destekler.

Tüm TESAN çalışanlarının bu doğrultuda aşağıda belirtilen etik ilkelere tam olarak uyumu esastır. Etik ilkelere uymayan davranışların gözlemlenmesi ya da bu davranışlara maruz kalınması durumunda, çalışan; bu durumu bir üst yöneticisine ve İnsan Kaynakları Yöneticisi’ne bildirmelidir.

ETİK DEĞERLERİNİN TEMELİ OLAN DAVRANIŞ İLKELERİ

Tüm çalışanlar; görev ve sorumluluklarını yerine getirirken P İK – 06 Etik ve Ahlaki Değerler Prosedürü doğrultusunda, aşağıdaki konuları göz önünde bulundurarak çalışmalarını yerine getirmelidir:

1. ŞİRKET KAYNAKLARI VE ZAMAN KULLANIMI

Çalışanlar her türlü şirket kaynağının amacına ve prosedürlere uygun kullanılmasından ve aynı zamanda bu kaynakların korunmasından sorumludur. Şirket kaynaklarının kullanımında herhangi bir ihmal, hasar veya olumsuzluğun gözlemlenmesi halinde, her çalışan yöneticisine bilgi vermekle yükümlüdür.

2. İLİŞKİLER

Şirket çalışanları, müşterileri, taşeronları, tedarikçi firmaları ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilerle özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para/mal alınamaz ve müşteriye, taşerona, tedarikçi firmalara, çalışanlara ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilere ödünç para/mal verilemez.

ŞİRKETE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

Şirket çalışanları, müşterilerden, taşeron, tedarikçi firmalar ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilerden hediye talep edemez

Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez.

GENEL VE ÖZEL KURALLAR

  • Yasa ve Yönetmeliklere Uyum: Tüm çalışanların kendileriyle ilgili yasa, yönetmelik ve talimatlara saygı göstermeleri ve bunlara kesinlikle uymaları beklenir.
  • İnsana ve Çevreye Verilen Önem : TESAN ailesinin performansını, itibarını ve devamlılığını sağlayan ana öğe yaratıcı, dürüst, paylaşımcı, iş hedefleri doğrultusunda çalışan ekiplerimizdir. Yaptığımız tüm işlerde temelini oluşturmaları nedeniyle çalışanlarımız her şeyin odağında yer almaktadır.
  • Sosyal Sorumluluk: Yaptığımız işlerimizde ticari kriterlerin dışında sosyal sorumluluk ilkelerine bağlılığımız şirketimizin vazgeçilmez prensipleri arasındadır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği: Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları tüm Çalışanları, diğer hizmet sağlayıcılar ve taşeronları için geçerlidir.
  • Çevreye Karşı Sorumluluk ilkelerimiz; enerji ve doğal kaynakların daha etkin ve tasarruflu kullanımı, çevreye atılan atık maddelerin en aza indirilmesi ve doğanın korunmasını içerir.

TESAN İletişim A.Ş. olarak websitemizde çeşitli çerezler (tanımlama bilgileri) kullanmaktayız.

Böylelikle yurt içinden sunulan web sitemizi sürekli olarak geliştirmek ve sizin için en uygun kullanımını sağlamak istiyoruz. Ayrıca size kullanıma dayalı içerikler ve reklamlar gösterebiliriz. İsteğe bağlı olarak verdiğiniz onayı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve ayar seçeneklerine “Ayarlar” kısmından ulaşabilirsiniz.

Privacy Settings saved!
Gizlilik Ayarları

Bu ayar, web sitesinde farklı web teknolojileri (İstatistik / Analiz Araçları) seçmenize ve devre dışı bırakmanıza yardımcı olur.

Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir. Kişisel veri işlenmesi söz konusu olduğu takdirde TESAN’ın Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Politikalarına ve Aydınlatma Metinlerine uygun olarak açık rıza alınması gerektiği hallerde rızanız alınarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Bu bir web analizi hizmetidir.

İşleme şirketi

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Veri Amaçları

Bu liste veri toplama ve işlemenin amaçlarını gösterir. Verilen bir muvafakat sadece belirtilen amaçlar için geçerlidir. Toplanan veriler aşağıda listelenen amaçlar haricindeki başka bir amaç için kullanılamaz veya saklanamaz.

Kullanılan Teknolojiler

Cookies
Piksel

Toplanan Veriler

Bu liste, bu hizmet tarafından veya bu hizmet aracılığıyla toplanan tüm (kişisel) verileri gösterir.
IP adresi
Ziyaret tarihi ve saati
Kullanım verileri
Tıklama yolu
Uygulama güncellemeleri
Tarayıcı bilgileri
Cihaz bilgisi
JavaScript desteği
Ziyaret edilen sayfalar
Yönlendiren URL
İndirmeler
Flash versiyonu
Konum bilgisi
Satın alma etkinliği
Bileşen etkileşimleri

Yasal Dayanak

Verilerin işlenmesi için gerekli yasal dayanaklar aşağıda listelenmiştir.
Onay, Art. 6698 Sayılı Kanunun 5 (1) 'i

İşleme Yeri

Avrupa Birliği

Saklama Süresi

Saklama süresi, toplanan verilerin işlenmek amacıyla kaydedildiği süredir. Belirtilen işleme amaçları için artık gerekli olmadığında verilerin silinmesi gerekir.
Saklama Süresi kaydedilen verilerin türüne bağlıdır. Her müşteri, Google Analytics'in verileri otomatik olarak silmeden önce ne kadar süre tutacağını seçebilir.

Veri alıcıları

Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited

İşleme Şirketinin Veri Koruma Görevlisi

İşlemeyi yapan şirketin veri koruma görevlisinin e-posta adresini aşağıda bulabilirsiniz.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Üçüncü Ülkelere Transfer

Bu hizmet, toplanan verileri farklı bir ülkeye iletebilir. Bu hizmet, verileri AB/EEA dışına ve gerekli veri koruma standartlarına sahip olmayan bir ülkeye aktarabilir. Verilerin ABD'ye aktarılması halinde verileriniz, ABD yetkilileri tarafından muhtemelen hukuki çözümler olmaksızın kontrol ve denetim amacıyla işlenebilir. Verilerin hangi ülkelere aktarıldığına dair aşağıda bir liste bulunmaktadır. Bu aktarım, depolama veya işleme gibi farklı nedenlerle gerçekleştirilebilir.

Dünya çapında
Veri işlemcisinin gizlilik politikasını okumak için buraya tıklayın
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Tüm etki alanlarında bu işlemciden vazgeçmek için buraya tıklayın
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Veri işlemcisinin çerez politikasını okumak için buraya tıklayın
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

_ga

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.
(Saklama Süresi: 2 Yıl)

_gid

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.
(Saklama Süresi: 1 Gün)

_gat

Google Analytics tarafından istek oranını düşürmek için kullanılır.
(Saklama Süresi: 1 Gün)

  • _ga
  • _gid
  • _gat

Tümünü Reddet
Tümünü Kabul Et
TESAN
İŞ ORTAĞIM