Bilgi Güvenliği Politikası

Tesan İletişim A.Ş. tarafından yürütülen; ses, veri, görüntü iletişiminde kullanılan her türlü sistem, eleman, ürün, aksesuar ve bunlarla ilgili elektronik, mekanik parçalar ile her nevi elektrikli, elektronik cihaz parça ve sistemlerin ticari faaliyetlerini, hizmet sunumlarını, bakım onarımını ve bu işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu bilgi varlıklarının gizliliğini korumak, bütünlüğünü sağlamak ve yetkili kişi veya birimlerce kullanılabilir kılmak amacıyla kullandığı bilgi güvenliği önlemlerini kapsar.

Tesan İletişim A.Ş. bilgi güvenliği önlemlerini etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardını benimsemiştir.

Tesan yönetimi olarak;
  • Şirketimizin ve paydaşlarımızın bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
  • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  • Şirketimizin ve paydaşlarımızın bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Bekir ERDOĞAN

TESAN
İŞ ORTAĞIM